Skapa nya förutsättningarFöreläsningar.


Problemet:Den psykiska ohälsan fortsätter att öka.


Budskapet i dagens samhälle är tydligt: vi mår allt sämre, både i hemmet, på fritiden och i arbetslivet. Och trenden visar inga tecken på att avta, tvärtom. En rapport från Socialstyrelsen visar dessutom att svenskarna mår sämre än våra Nordiska grannar.

I privatlivet är det många som mår dåligt och känner sig misslyckade. Relationer som inte fungerar, oro för barnen, åldrande föräldrar. Den gnagande känslan att inte hinna med, att inte vara bra nog. Samhället ställer idag allt högre krav på oss, och det gör vi också själva. Vi tillbringar allt mer tid på sociala medier och jämför oss själva med andra, ser allt de presterar och hur lyckade och lyckliga de verkar både privat och på jobbet, och det ökar känslan av otillräcklighet.

Två av de främsta orsakerna till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning och problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen. Några andra vanliga orsaker är understimulans, skiftarbete, ensamarbete och brister i den fysiska miljön. Dessutom är det många som drar sig för att prata med sin arbetsgivare om hur de faktiskt mår.

Problem uppstår när vi mäter vårt värde i hur duktiga vi är. Att klara av mer, att inte klaga, att bara sopa det under mattan. Men när vi försöker kompensera en bräcklig självkänsla genom att göra ännu mer kan risken för utmattning, depression eller ångest öka.

”Åsas föreläsning borde ingå i alla chefers och medarbetares utbildning för att främja hälsa och välbefinnande både på arbetsplatsen och i hemmet.”Jenny Eriksdotter, Rotary

Möjligheter:Våga bryta stigmat.
Det ska aldrig kännas skamligt att vara stressad, utmattad eller orolig, men stigmatiseringen kring psykisk ohälsa är fortfarande djupt förankrad på många håll i samhället. Att våga prata öppet om oro, stress, nedstämdhet, känslan att inte duga är ett viktigt första steg för att öka medvetenheten och kunskapen.

Ju tidigare man kan prata om det, desto troligare blir det att åtgärder kan vidtas i tid. Men det räcker inte att lära sig ”hantera” stressen. I stället måste vi lära oss att uppmärksamma och lyssna på tidiga varningssignaler och förebygga stress. För det är inte stress i sig som är farligt, det är bristen på återhämtning som skapar problem och leder till sjukdom.


Vill du veta mer?

Åsa har en helt unik kunskapsbredd, med både förståelse för vad som händer i kroppen vid stress och hur man praktiskt behandlar och förebygger stress.

”Jag rekommenderar varmt Åsa som föreläsare.”Karin Lindqvist, Verksamhetsutvecklare, Studieförbundet Vuxenskolan, Ludvika

Agera nu Boka en föreläsning.Som arbetsgivare har du ett stort ansvar, men det innebär också möjligheter att uppmärksamma tidiga signaler på psykisk ohälsa hos dina anställda och medarbetare. När du som arbetsgivare på eget initiativ lyfter frågor om ohälsa och stress och uppmuntrar till en dialog kan dina medarbetare känna att de vågar vara öppna med hur de faktiskt mår.

Boka en föreläsning för hela arbetsplatsen. Medarbetarna lär sig hur de kan dra ner på vardagsstressen. De får med sig enkla och effektiva verktyg som omedelbart kan bidra till ett ökat välmående. På mina föreläsningar blandar jag fakta, forskning och konkreta tips med en stor dos humor som gör ämnet både spännande och lättförståeligt.

 

”Efter föreläsningen så beskrev en av mina elever den som en stor, varm famn.”Maria Nordenberg, Lärare, Carlsund utbildningscentrum, Motala

Barn & unga och psykisk ohälsa:På din skola.


Psykisk ohälsa bland unga har ökat med 100 procent de senaste 10 åren, det visar en rapport från Socialstyrelsen. Färska siffror från Folkhälsomyndigheten visar att var fjärde ung vuxen känner sig stressad. Det finns uppskattningsvis ungefär 190 000 barn och unga i Sverige som mår dåligt just nu. Psykisk ohälsa hos unga får ofta konsekvenser långt upp i vuxen ålder

Boka in en föreläsning eller en eller ett par lektioner i praktisk stresshantering. Jag blandar fakta, forskning och konkreta tips med en stor dos humor som gör ämnet både spännande och lättförståeligt.

Boka en föreläsning för hela skolan. Eleverna (och lärarna) lär sig att känna igen tidiga tecken på stress och oro och vad de kan göra för att effektivt dra ner på stressen. De får med sig enkla och effektiva verktyg som omedelbart kan bidra till ett ökat välmående.

”Åsa är proffsig och superpadagogisk.”Carina Storgärds Rashford, Lärare, Stiernhööksgymnasiet, Rättvik

Om Åsa firthÅsa som föreläsare.


Hur stressen påverkar vår vardag är mitt specialområde. Jag vet nämligen hur det är att vilja prestera på topp, hela tiden. Som marknadsföringschef i Brighton, England levde jag ett oerhört stressat liv i många år, och det ledde så småningom till att jag blev utbränd. När jag efter 5 års sjukdom äntligen blev frisk sadlade jag om och utbildade mig till mental tränare och coach.

Jag har en bred kompetens i stressfysiologi och flera års klinisk erfarenhet med klienter. Jag arbetar med mindfulness, KBT, ACT och mental träning, och lär ut enkla och effektiva verktyg som främjar hälsa, känslomässig balans och motivation.

Jag samarbetar med kommuner, privata företag, skolor och anhöriggrupper i hela Syd- och Mellansverige. Efter nästan 30 år i Kanada och Storbritannien föreläser jag både på svenska och engelska.

Genom att kombinera fakta, forskning med konkreta råd och verktyg gör Åsa Firth teori till praktik.


Boka mig som föreläsare!

”Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver balanseras med resurser.”Arbetsmiljöverket

vad säger andra om Åsa:Referenser.”Åsa fångar mina elever från världens alla hörn med sin personlighet och intressanta ämne som ALLA kan relatera till. Hon går från teori till praktik under en förmiddag. Vi skrattar mycket och hennes övningar fungerar även som gruppstärkande övningar.”
– Daniel Ericsson, Lärare, Carlsund utbildningscentrum, Motala.

”Åsa är en utmärkt föreläsare som på ett mycket lugnt och metodiskt sätt pratar om viktiga bitar i vår stressade tillvaro. Hon ger oss också verktyg för att stärka oss själva, minska på stressen och se vilka tankar som styr oss. Hon är inspirerande och lyckas få publiken engagerad.”
– Gunvie Salmons, HR-generalist, Ludvika kommun.