Lightning Process® Ansökningsformulär.


Tack för att du väljer att ansöka till träningsprogrammet Lightning Process®. Ansökan fylls i elektroniskt och när du har tryckt på ”skicka” ser du en automatisk bekräftelse. Om du hellre vill kan du ladda ner en PDF av ansökningsformuläret. När du har fyllt i det mejlar du det till min e-post asa@asafirth.se.

Innan du antas som deltagare i träningsprogrammet Lightning Process avgör vi tillsammans om Lightning Process är rätt för dig just nu. När jag har tagit emot din ansökan kontaktar jag dig därför för ett förberedande samtal. Det samtalet sker antingen per telefon eller digitalt på Zoom. I samtalet kommer jag att ställa frågor för att försäkra mig om att du är redo för träningsprogrammet. I annat fall kommer jag att ge dig tips om material att läsa eller övningar som hjälper dig att förbereda dig ytterligare. Syftet är att säkerställa att du får bästa möjliga utbyte av Lightning Process.

Du kommer nu att få besvara ett antal frågor. Utöver personlig information ber jag dig berätta såväl om din nuvarande situation som om dina drömmar och mål. Frågorna är viktiga, så ta god tid på dig. Fält markerade med stjärna* är obligatoriska.


  Personlig information

  Namn*

  Adress*

  Postnummer*

  Ort*

  Telefonnummer*

  Mobilnummer

  E-post*

  Kön*

  Personnummer*

  Sysselsättning/tidigare sysselsättning*

  Hur hörde du talas om din instruktör Åsa Firth?*

  Hur hörde du talas om Lightning Process?*

  Personlig bakgrund

  Hur skulle du beskriva din nuvarande situation?

  Anser du att du kan påverka dig själv?

  Är du redo att aktivt delta och engagera dig i träningsmomenten i Lightning Process?

  Träningsprogrammet Lightning Process

  Vad hoppas du uppnå genom att delta i träningsprogrammet?

  Föreställ dig att du har löst dina utmaningar. Vad vill du göra då? Beskriv kortsiktiga såväl som långsiktiga drömmar och mål.
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  Känner du någon, eller har du pratat med någon som har gjort Lightning Process?

  Har du ansökt till Lightning Process tidigare?

  Vill du ha en vän eller närstående med dig under de tre inledande träningsdagarna?

  Om 'Ja', beskriv din relation till personen i fråga.

  Sekretess

  Oftast deltar fler deltagare samtidigt i Lightning Process, men det finns inga krav på att du ska dela personlig information med resten av gruppen. Däremot kan du välja att göra det, och andra deltagare kan också välja att göra det. Samtycker du till att inte dela med dig till utomstående av personlig information som andra deltagare delar med sig av under träningsprogrammet?

  Betalningsinformation

  Avgiften för träningsprogrammet Lightning Process med Åsa Firth är 21 000 kr (inkl. moms). Avgiften ska betalas i förskott och inkluderar tre inledande träningsdagar, material samt schemalagd uppföljning i 6 månader. Faktura skickas när du har accepterats som deltagare. När du har genomgått träningsprogrammet Lightning Process är du också välkommen att delta som observatör i kommande träningsdagar till en kostnad av 10% av den ursprungliga avgiften.

  Avtal

  Du bör endast underteckna ansökan om du instämmer med nedanstående villkor och följande påstående:
  "Jag är införstådd med att Lightning Process är ett träningsprogram och att jag inte garanteras resultat enbart genom att närvara. Jag förstår att det är upp till mig att vara engagerad och att aktivt delta i träningsmoment, diskussioner och undervisning, samt att använda och träna Lightning Process både under och efter de tre inledande träningsdagarna. Jag är redo och känner mig motiverad att göra detta."

  Namn*

  Datum*

  Jag instämmer med ovanstående.

  Kontaktinformation för nödsituationer

  För att vi snabbt ska kunna komma i kontakt med en anhörig i en eventuell nödsituation behöver vi namn och telefonnummer till den person du vill att vi kontaktar.
  Namn*

  Mobilnummer*

  Följande måste fyllas i om du är under 18 år

  Om du är under 18 år ska du be din målsman att läsa igenom ansökan och intyga att han eller hon samtycker till villkoren och bestämmelserna nedan.
  Namn

  Datum

  Jag ger mitt medgivande

  Relation till sökande

  Villkor och bestämmelser

  Betalningsvillkor

  Avgiften för träningsprogrammet ska betalas senast 14 dagar innan träningsprogrammets start. Erlagd avgift återbetalas ej om du påbörjar träningsprogrammet och väljer att avbryta. Detta beror på att Åsa Firth har ett begränsat antal platser. Om du har påbörjat träningsprogrammet och sedan avbryter kan ingen annan ta din plats. Om du avbokar med kortare varsel än 14 dagar och Åsa lyckas fylla din plats återbetalas 75% av avgiften.

  Inställande av inledande träningsdagar
  Det kan ibland inträffa oförutsedda händelser och därför förbehåller Åsa Firth sig rätten att ställa in de inledande träningsdagarna om Åsa bedömer att detta är oundvikligt. Skulle detta hända meddelas du så snabbt som möjligt och antingen återbetalas hela avgiften eller, om du föredrar det, flyttas de inledande träningsdagarna till ett alternativt datum.

  Varken Åsa Firth eller Phil Parker Group kan hållas ansvariga för eventuella övriga ekonomiska förluster som deltagare kan komma att ha.

  Äganderätt
  Upphovsrätten till alla dokument som du får som en del av utbildningen tillhör Phil Parker och får inte på något sätt reproduceras, överföras, säljas eller distribueras.

  Upphovsrätt
  Du har inte rätt att reproducera någon del av materialet som visas eller delas ut (inklusive grafiska bilder, text och audiovisuella presentationer) eller utbilda andra i någon av de metoder som lärs ut under träningsprogrammet.

  Hantering av personuppgifter
  Åsa Firth värnar om en hög nivå av skydd för klienters personliga integritet. Alla personuppgifter hanteras och lagras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen GDPR (25/5 2018).

  Du beslutar själv om du vill att ditt deltagande registreras med ditt namn, intygsnummer och e-postadress på Lightning Process huvudkontor, vilket: (1) bidrar till vår forskning och statistik; (2) ger oss möjlighet att säkerställa att den höga standard vi kräver av våra instruktörer bibehålls; (3) innebär att informationen kan återställas i händelse av förlust. Din personliga information kommer aldrig att överlämnas till andra utan ditt medgivande av någon som helst anledning. Får vi registrera dig?

  Förutom att registrera dina uppgifter för de ändamål som beskrivs ovan, skulle vi också vilja informera dig om utvecklingen inom Lightning Process och tillhörande program. Detta är helt valfritt. Vill du det?


  Forskning och utveckling
  Som ett led i fortgående forskning och utveckling av Lightning Process vill Åsa Firth och Phil Parker Group gärna kontakta dig med jämna mellanrum för att höra om dina framsteg. Ger du ditt medgivande till det?

  Tack för dina svar. Jag kommer kommer snart att ringa upp dig för att diskutera träningsprogrammet Lightning Process med dig!