Lightning ProcessAnsökningsformulär.


Börja med följande:

 • Bestäm dig: Läs om Lightning Process och sätt dig in i vad utbildningen innebär.
 • Ladda ner och lyssna på ljudboken Det är det allra bästa sättet att förbereda sig.
 • Prata med andra som gått kursen så att du vet vad du kan förvänta dig.
 • Boka ett samtal med en instruktör

Du är varmt välkommen att ringa eller maila mig om du har några frågor eller funderingar.

Förbered dig inför utbildningen

Lightning Process är en utbildning, inte terapi eller en behandling. Lightning Process handlar om dig och din framtid, och därför är det du som spelar huvudrollen. Du måste göra det mesta av arbetet själv och jag förväntar mig att du är motiverad och engagerad. Jag rekommenderar bara kursen till dig som verkligen vill göra stora förändringar i ditt liv och vill bli frisk. Om du bara är "villig att ge det en chans", är inte Lightning Process för dig, åtminstone inte just nu. Lightning Process är lätt att lära sig, men omfattar mycket träning, så det är viktigt att vara motiverad. Men du kommer inte att vara ensam på denna resa. Som din instruktör kommer jag vara där för dig under och efter kursen, och jag kommer att lära dig allt du behöver veta för att använda Lightning Process.

Förväntningar:

Vad du kan förvänta dig av mig, din instruktör:

 • Jag kommer att arbeta med dig med omsorg och integritet
 • Jag kommer att följa den godkända, etiska utbildningsstrukturen
 • Jag är 100% engagerad i dig och att du ska uppnå dina mål
 • Jag har tystnadsplikt

 • I gengäld förväntar jag mig att du:

 • Är redo att aktivt delta i kursen, och engagera dig i träningsmomenten
 • Är redo för stora förändringar i ditt liv

 • Har du lyssnat på "Part 1 of the Lightning Process" ljudbok eller läst boken "Introduction to the Lightning Process? (obligatorisk)

  Är du villig att närvara vid och delta i diskussionerna, träningsmomenten och undervisningen?

  Personlig information

  Namn (obligatorisk)

  Adress (obligatorisk)

  Postnummer (obligatorisk)

  Ort (obligatorisk)

  Telefonnummer (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Skype ID

  Kön (obligatorisk)

  Personnummer (obligatorisk)

  Sysselsättning/tidigare sysselsättning (obligatorisk)

  Var hörde du talas om Åsa Firth?

  Var hörde du talas om Lightning Process?

  Personlig bakgrund

  Hur skulle du beskriva din sjukdom/dina symptom/dina problem? (Inkludera medicinsk term/diagnos om detta är relevant)

  När började dina symptom/problem?

  Hur började de?

  Hur har det påverkat ditt liv?

  Anser du att du kan påverka din hälsa?

  Tror du att du kan bli bättre/lösa dina problem?

  Specialist/läkare som fastställt diagnosen:

  Datum för diagnosen:

  Det är viktigt för mig att känna till om ditt fysiska och psykiska allmäntillstånd. För att hjälpa mig göra en bedömning om Lightning Process-kursen passar dig ber jag dig därför berätta om du har några fysiska eller psykiska problem utöver de som du redan nämnt. Om så är fallet vänligen ange detaljer nedan:

  Anledningen till att jag frågar om din sjukdomshistoria är att jag behöver veta om du behöver ytterligare stöd utöver det jag, som din instruktör, kan ge dig. Vänligen notera att jag inte har någon medicinsk träning.

  Använder du rullstol/behöver du assistans för att ta dig upp och ner för trappor?

  Din LP utbildning

  Vad hoppas du uppnå genom att delta i kursen?

  Vad skulle du helst av allt vilja göra med ditt liv när du återfått din hälsa?

  Känner du någon, eller har du pratat med någon som har använt Lightning Process för att återfå sin hälsa?

  Deras namn.

  Har du ansökt till Lightning Process kursen tidigare?

  Om ’Ja’, vilken instruktör ansökte du hos?

  Och när?

  Vad har förändrats för dig sedan du ansökte sist?

  Vill du ha en vän eller närstående med dig på kursen?

  Om 'Ja', beskriv din relation till personen i fråga.

  Sekretess

  Lightning Process är en utbildning, inte en behandling eller terapi, och det finns inga krav på att du ska dela personlig information med resten av gruppen. Däremot kan andra välja att göra det. Samtycker du till att inte dela med dig till utomstående av personlig information som andra deltagare delar med sig under kursen?

  Betalningsinformation

  Kursavgiften i en mindre grupp är 15,000 SEK. Efter att du fått bekräftelse om att ha blivit antagen till utbildningen ska kursavgiften betalas inom 14 dagar och senast 14 dagar före kursens start.
  Kostnaden inkluderar uppföljning under 6 månader efter kursen slut. Kursavgiften betalas när du antagits till utbildningen och senast 14 dagar före kursens start. När du har gått Lightning Process kursen är du också välkommen att delta som observatör i kommande kursen till en kostnad av 10% av den ursprungliga kursavgiften. Om du föredrar en privat utbildning vänligen kontakta mig.

  Kursavtal

  Du bör endast underteckna ansökan om du accepterar nedanstående villkor och följande påstående:
  "Jag är införstådd med att Lightning Process är en utbildning och att jag inte garanteras resultat enbart genom att delta. Jag förstår att det är upp till mig att vara engagerad och att aktivt delta i träningsmoment, diskussioner och undervisning, och att använda och öva Lightning Process både under och efter kursen för att nå samma framgång som andra. Jag är redo och beredd att göra detta."

  Namn

  Jag ger mitt medgivande

  Kontaktinformation i nödsituation.

  Så att vi snabbt kan komma i kontakt med dina anhöriga i en nödsituation.
  Namn

  Mobilnr.

  Följande måste fyllas i om du är under 18 år.

  Om du är under 18, be din förälder eller målsman att läsa igenom ansökan och underteckna om de samtycker till villkoren och bestämmelserna nedan.
  Namn

  Datum

  Jag ger mitt medgivande

  Relation till ansökande

  Villkor och bestämmelser

  Betalningsvillkor

  Erlagd kursavgift återbetalas ej om du väljer att avbryta eller inte slutföra utbildningen. Detta beror på att jag leder kurser i små grupper med ett begränsat antal platser. Om du påbörjat kursen och sedan avbryter kan ingen annan ta din plats. Däremot om du avbeställer med kort varsel och jag lyckas fylla din plats återbetalas kursavgiften.


  Inställning av seminarier
  Det kan ibland hända att oförutsedda omständigheter gör att jag är tvungen att ställa in en kurs och därför förbehåller jag mig rätten att ställa in kurser om detta är oundvikligt. Vid sådana tillfällen meddelas du så långt i förväg som möjligt och antingen återbetalas hela kursavgiften eller, om du föredrar, flyttas kursen till ett alternativt datum.

  Varken kurshandledaren eller Phil Parker Group kan hållas ansvarig för eventuella förluster utöver ersättning för kursavgiften genom indragning av seminarier som beskrivs ovan.


  Äganderätt
  Upphovsrätten till alla dokument som du får som en del av utbildningen tillhör Phil Parker och får inte reproduceras, överföras, säljas eller distribueras på något sätt.


  Upphovsrättsmeddelande
  Det är inte tillåtet att reproducera eller utbilda andra i någon av metoderna eller materialet som visas eller delas ut (inklusive grafiska bilder, text och audiovisuella presentationer).

  Hantering av personuppgifter
  Åsa Firth värnar om en hög nivå av skydd för mina klienters personliga integritet. Alla personuppgifter hanteras och lagras enligt de regler som Dataskyddsförordningen (25/5 2018) föreskriver.


  Du beslutar själv om du vill att ditt deltagande registreras med ditt namn, intygsnummer och e-postadress på Lightning Process huvudkontor, vilket: (i) bidrar till vår forskning och statistik; (ii) ger oss möjlighet att säkerställa att den höga standarden vi kräver av våra instruktör bibehålls; (iii) innebär att informationen kan ersättas i händelse av förlust.

  Förutom att registrera dina uppgifter för de ändamål som beskrivs ovan, skulle vi också vilja informera dig om utvecklingen inom Lightning Process och tillhörande program. Detta är helt valfritt och din personliga information kommer aldrig att överlämnas till andra av någon som helst anledning.

  Research
  För att kunna utföra ytterligare forskning inom Lightning Process vill vi gärna kontakta dig med jämna mellanrum för att höra om dina framsteg.

  Tack för din ansökan. Jag kommer att bekräfta per e-post att jag tagit emot din ansökan, och kommer snart att ringa upp dig för att diskutera din kurs med dig!