ditt ansvar som arbetsgivareSkapa en balanserad arbetsmiljö.


något att fundera på…Hur mår dina medarbetare egentligen?


Att sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa fortsätter att öka är något de allra flesta är medvetna om, men hur väl insatt är du i de skyldigheter du som arbetsgivare har gentemot dina anställda? Vet du exempelvis hur du praktiskt ska hantera en situation där en medarbetare mår dåligt? Och vet du vad du kan göra för att förebygga och motverka arbetsrelaterad stress?

Arbetsmiljölagen är tydlig med att det är arbetsgivaren som är ansvarig för att skapa förutsättningar till en stressfri arbetsmiljö genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta gäller både den fysiska arbetsplatsen och den psykiska hälsan hos alla medarbetare.

Som stresscoach kan jag hjälpa ditt företag att effektivt reducera den arbetsrelaterade stressen redan idag. Men, ännu viktigare, jag hjälper dig med konkreta strategier för att motverka framtida problem och skapa bestående hälsa, balans och produktivitet hos dina medarbetare.

Genom att vara observant på tidiga signaler och tecken är det möjligt att sätta in åtgärder i tid.

 • Omfattande övertid, mertid etc.
 • Hög arbetsintensitet och/eller högt arbetstempo under långa perioder
 • Medarbetare tar sällan eller aldrig ut raster, får inte möjlighet till återhämtning
 • Medarbetare har svårt att ta in vad andra säger
 • Otålighet och irritation. Överaktivitet.
 • Minnet och koncentration påverkas. Leder till försämrat arbetsresultat.
 • Humörsvängningar.
 • Hög personalomsättning.
 • Ökad sjukfrånvaro

 

”En utbränd medarbetare kostar i genomsnitt 400 000 kr per år.”Arbetsmiljöverket

Möjligheter:Vad kan en
stresscoach
göra?
Stress i sig är inte farligt, det är bristen på återhämtning som skapar problem och leder till sjukdom. De flesta arbetsgivare behöver extern hjälp för att kunna hantera den ökade jobbrelaterade stressen. Exempel på hur en stresscoach kan hjälpa din organisation att må sitt bästa finner du till höger:

Som stresscoach har jag en helt unik kunskapsbredd, med både förståelse för vad som händer i kroppen vid stress och hur man praktiskt behandlar stressen.


Vill du veta mer?
Boka en föreläsning för hela arbetsplatsen. Medarbetarna lär sig hur de kan dra ner på vardagsstressen. De får med sig enkla och effektiva verktyg som omedelbart kan bidra till ett ökat välmående. På mina föreläsningar blandar jag fakta, forskning och konkreta tips med en stor dos humor som gör ämnet både spännande och lättförståeligt.

”Mellan 2010 och 2017 ökade sjukskrivningar på grund av stress med 359%”.Försäkringskassan

Agera nu Förebygg arbetsrelaterad stress på ditt företagSom arbetsgivare har du ett stort ansvar, men det innebär också stora möjligheter att uppmärksamma tidiga signaler på psykisk ohälsa hos dina anställda och medarbetare. När du som arbetsgivare på eget initiativ lyfter frågor om ohälsa och stress och uppmuntrar till en dialog kan dina medarbetare känna att de vågar vara öppna med hur de faktiskt mår.

Det ska aldrig kännas skamligt att vara stressad, utmattad eller orolig. Ju tidigare man kan prata om det, desto troligare blir det att åtgärder kan vidtas i tid och sjukskrivningar kan undvikas.

Som stresscoach kan jag ge förslag på vad just ditt företag behöver göra för att skapa hälsa, balans och arbetsglädje.

Tips på hur du kan motverka stress på din organisation:

 • Var uppmärksam

  Var närvarande och lyhörd. Se till att du har och tar dig tid för dina anställda, och att du vågar prata om du märker att någon inte mår bra. När du lär dig att känna igen tecken på stress kan du också ställa de rätta frågorna till dina medarbetare.

 • Sätt upp tydliga mål

  Fördela arbetsuppgifterna så att ingen har för mycket eller för lite. Skapa en bra balans mellan arbete och fritid genom att sätta upp en policy för tillgänglighet utanför arbetstid.

 • Behovsanalys

  Vilka behov finns på arbetsplatsen? Om de anställdas behov inte kan mötas internt kan du som arbetsgivare behöva köpa in extern hjälp. Som chef kan du få stöd i arbetsmiljöarbetet, medan andra tjänster är till för att hjälpa de anställda.

 • Anlita en stresscoach

  En stresscoach kan erbjuda effektiv stressreducering och hjälpa dig med konkreta strategier som främjar hälsa, balans och produktivitet hos dina medarbetare.

 

”Höga krav behöver inte vara skadliga men de behöver balanseras med resurser.”Arbetsmiljöverket

Om Åsa firthVarför anlita mig som stresscoach på ditt företag?


Hur stressen påverkar vår vardag är mitt specialområde. Jag vet nämligen hur det är att vilja prestera på topp, hela tiden. Vad det innebär att sätta orealistiska mål, att ha skyhöga förväntningar och stenhårda krav. Att aldrig vara nöjd. Som marknadsföringschef i Brighton, England levde jag ett spännande men oerhört stressat liv i många år, och det ledde så småningom till att jag blev utbränd. När jag efter 5 års sjukdom äntligen blev frisk sadlade jag om och utbildade mig till mental tränare och coach.

Jag har en bred kompetens i stressfysiologi och flera års klinisk erfarenhet med klienter. Jag arbetar med mindfulness, KBT, ACT och mental träning, och lär ut enkla och effektiva verktyg som främjar hälsa, känslomässig balans och motivation.

Jag samarbetar med kommuner, privata företag, skolor och anhöriggrupper. Efter nästan 30 år i Kanada och Storbritannien leder jag kurser och föreläsningar både på svenska och engelska.

Vill du veta mer om hur du kan skapa en balanserad arbetsmiljö på ditt företag med friska och motiverade medarbetare?

Hör av dig till mig på 073 870 2562.

Skicka mejl