Workshop i VadstenaSjälvmedkänsla.

Lördag den 6 april 2019En halvdag i självmedkänsla - FULLBOKAD.

Välkommen till en halvdag där du får lära dig grunderna i att vara snäll mot dig själv och att släppa taget om din inre kritiker. Du kommer att få prova på många olika övningar i självmedkänsla och träna på att ge dig själv omsorg och vänlighet. En möjlighet att få testa hur det är att vara din egen bästa vän och få praktiska verktyg att använda i din vardag. FULLBOKAD!

När: Lördag den 6 april, 9.00-12.30
Var: Tre Rum för Hälsa, Storgatan 8, i Vadstena (ingång Hovsgatan).
Hur mycket: 350 kr (inkl. moms).
Hur går jag till väga: FULLBOKAD!


Forskning visar att självmedkänsla bidrar till återhämtning, inre styrka och trygghet, glädje och välbefinnande. Självmedkänsla ökar också vår motivation till förändring, vi blir mindre rädda att misslyckas och mer benägna att pröva igen.

"Lär du dig franska bara genom att bestämma dig?"Maria Helander

Intervju Om självmedkänsla.

Telefonintervju med Åshild Haaheim, leg. psykolog, mindfulnessinstruktör och lärare i Mindful Self-Compassion (MSC).

”Självmedkänsla handlar om att få bli sin egen bästa vän” berättar Åshild Haaheim på telefon från Stockholms skärgård där hon bor och arbetar. ”Vi längtar alla efter att bli älskade, att bli sedda och accepterade”, fortsätter hon. ”Och de allra flesta av oss är jätteduktiga på att ge kärlek, tid och godkännande till människor runt omkring oss. När vi möter en annan människa som mår dåligt plockar det ofta fram det bästa inom oss. Men när vi själva mår dåligt blir vi istället arga, irriterade, otåliga.” Enligt Haaheim är självmedkänsla avgörande i läkningsprocessen, ”Vi har alla sår, saker som vi har varit med om under livets gång som fortsätter att påverka oss. En del människor bär på mycket djupa sår, på trauman. På grund av dessa erfarenheter fastnar många människor i beteenden och tankemönster som kanske fungerade bra vid en viss tidpunkt i livet, men som inte längre är gynnsamma. Utan självmedkänsla är det omöjligt att läka från dessa.”

Haaheim förklarar att med självmedkänsla byter patienten ut den inre kritikern mot en vänlig röst. ”I slutändan handlar det om att lära sig att älska sig själv, och inte bara de bra sidorna. Självmedkänsla handlar om att acceptera alla delar av sig själv, bra som dåliga, fina som fula. De sura minerna och rynkorna, skammen och skulden och såren patienten bär med sig, hens oroliga tankar och ilska, alla dessa delar av individen förtjänar lika mycket kärlek.” Haaheim menar att det finns behov bakom alla våra tankar och känslor, behov som behöver mötas med vänlighet och omtanke. Utan självmedkänsla ignoreras dessa behov, och resultatet blir att vi tycker illa om stora delar av oss själva. ”Men att vara rädd, orolig; att bli arg och besviken, att inte orka, alla de är känslor som ingår i att vara människa. Vi är alla förenade i ett allmänmänskligt lidande.”

Åshild Haaheim beskriver det praktiska upplägget, ”Det första steget är alltid mindfulness, medveten närvaro, det vill säga patienten lär sig att uppmärksamma vad det är som händer just nu, vilka kroppsförnimmelser lägger hen märke till: är kroppen avslappnad

eller stressad? Vad säger hen till sig själv om sina upplevelser, hur hen mår? Vilka känslor lägger hen märke till? Och hur hanterar hen allt detta? Försöker hen undvika tankarna och känslorna, kanske genom att tröstäta, genom att dricka alkohol, genom att spela dataspel eller hålla på med telefonen?”

Den psykiska ohälsan ökar stadigt i dagens samhälle, och särskilt många har stora problem med rädsla och orostankar. Haaheim förklarar, ”När vi upplever rädsla, oro eller ångest är vi inte närvarande i stunden, vi går vi ju in i framtiden. Vi tänker på alla möjliga fasansfulla saker som kan tänkas komma att hända. Med medveten närvaro hämtar du hem dig själv till nuet igen. Och sedan använder du den vänliga rösten med dig själv: ”just nu är du riktigt rädd, och det är helt okej”. Det är lite som att prata med sitt inre barn, att säga ”jag är här med dig, det här fixar vi tillsammans.” Det handlar om att tycka om dig själv även när du är rädd och osäker.”

”Vem som helst kan lära sig självmedkänsla” anser Haaheim, ”men det finns ingen behandling som fungerar för alla. Självmedkänsla innebär ett ständigt arbete med att komma hem till dig själv och det är ett arbete som du gör själv, ingen annan kan göra det åt dig. Och i början kan det kännas konstigt eftersom de allra flesta av oss inte är vana att prata vänligt med oss själva. Det krävs träning att hitta de rätta orden, det krävs träning att acceptera att du förtjänar medkänsla och omtanke från dig själv.”

Och att självmedkänsla är en mycket effektiv behandlingsform har Åshild Haaheim fått erfara åtskilliga gånger under åren: ”Jag har haft ett stort antal patienter med svår ångestproblematik som tidigare regelbundet ringt akuten eller ofta fått åka ambulans på grund av panikångest-attacker” berättar hon. ”Med självmedkänsla får dessa patienter fungerande och hållbara verktyg som hjälper dem att hålla sig själva, och de agerar inte längre ut. Det är inte längre till mig som psykolog eller till akutsjukvården de vänder sig när de mår dåligt eller är rädda, de vänder sig istället till sig själva. Med självmedkänsla kan de ta hand om sig själva på ett effektivt sätt.”

Åsa Firth