MindfulnessMedveten närvaro.


Undrar du…Vad är mindfulness?


När du är helt närvarande i dig själv är du mindful. Mindfulness innebär att du klart och tydligt, utan att varken döma eller bedöma, uppmärksammar, accepterar och erkänner vad det är som pågår just nu. Mindfulness utvecklar och stärker din uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla.

Mindfulness hjälper dig att trivas med dig själv och att hantera de motgångar och svårigheter som livet för med sig. Mindfulness ger dig också en ökad självmedkänsla. Att bemöta oss själva med medkänsla när vi mår dåligt har visat sig kunna minska den självupplevda stressen och främja hälsa och välmående.

Vetenskapliga studier visar att bara en kort stunds daglig medveten närvaro ökar kroppens och hjärnans förmåga till återhämtning. Och när vi får återhämtning är det mycket som faller på plats:

  • Bättre minne
  • Förbättrad koncentrationsförmåga
  • Mindre stress och oro
  • Bättre sömn
  • Stärkt förmåga att hantera svårigheter

Mindfulness hjälper dig att finna inre stillhet och ro.


Här och nuÖvningar i medveten närvaro.En te-meditation.

En mindfulness-övning med fokus på andningen.


investera i din hälsa & din framtidKurser i mindfulness.En kurs i mindfulness ger dig de verktyg och den kunskap du behöver för att göra mindfulness till en del av din vardag. Under kursens gång kommer du att lägga märke till att du känner dig lugnare och mer till freds. Målet med denna utbildning är att du snart kommer att känna dig mindre stressad, kunna njuta mer av nuet och ha redskap till att hantera svårigheter i livet.

Att vara mindful betyder inte att du måste lägga ned en massa tid på att sitta i lotusställning och tänka på ingenting, att vara mindful innebär helt enkelt att du är medveten om att du är just här, just nu. Du tar du in stunden precis så som den är istället för att önska att den skulle vara på något annat sätt.

Jag håller kurser i mindfulness på flera platser i Östergötland, och ordnar även regelbundet mindfulnessdagar i Vadstena. Varmt välkommen att ta kontakt om du vill veta mer.

Att leva i vår tid där så mycket information, många intryck och förväntningar pockar på vår uppmärksamhet är inte lätt för kropp och sinne. Att vila har blivit något svårt, som vi får lära oss att göra igen. Vi behöver bli påminda om oss själva och vilka vi är bakom all stress.

Mindfulness lär dig att finna inre stillhet och ro.